Akcije u tijeku

Posebna ponuda

Iskoristite priliku i sklopite ugovor o stambenoj štednji u kunama uz posebnu ponudu!
– za ugovore do 115.000 HRK ugovorenog iznosa:

 • 100% popusta na naknadu ukoliko prva uplata štednog uloga iznosi 5.000 kn ili više,
 • 100% popusta na naknadu ukoliko se radi o Zlatnoj dječjoj štednji,
 • 100% popusta na naknadu ukoliko se radi o prijenosu ugovora iz druge stambene štedionice,
 • 100% popusta na naknadu ukoliko klijent uzima kredit za međufinanciranje,
 • 50% popusta na naknadu za sve ostale ugovore.

– za ugovore iznad 115.000 HRK ugovorenog iznosa naknada iznosi 1% ugovorenog iznosa.

Ponuda traje do 30.06.2018.
Info telefon 0800 72 72

 

Stambeni krediti s međufinanciranjem u KUNAMA i uz valutnu klauzulu u EUR

Želite li riješiti svoje stambene potrebe ili refinancirati stambeni kredit uz povoljnije uvjete, rješenje su stambeni krediti u kunama i uz valutnu klauzulu u EUR PBZ stambene štedionice. Stambenim kreditima možete se koristiti odmah nakon sklapanja ugovora o stambenoj štednji.

Zatražite stambeni kredit u kunama i uz valutnu klauzulu u EUR PBZ stambene štedionice u najbližoj PBZ poslovnici.

Cijeli iznos kredita plasira se na temelju adekvatne dokumentacije (kupoprodajni ugovor, predračuni, građevinske situacije i sl.) isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova.

 

Kamatne stope kredita s međufinanciranjem

FIKSNA KAMATNA STOPA
Vrsta štednje Rok otplate Uz valutnu klauzulu u EUR HRK
Kredit s međufinanciranjem Redovni kredit Kredit s međufinanciranjem Redovni kredit
PRIMA do 8 godina 2,80% 3,80% 3,20% 4,00%
EKS 3,52%1 EKS 3,82%1
BAZNA do 15 godina 3,00% 4,00% 3,50% 4,20%
EKS 3,59%2 EKS 3,96%2
ZLATNA do 25 godina 3,10% 4,10% 3,60% 4,50%
EKS 3,80%3 EKS 4,27%3
1EKS je izračunat na iznos kredita 15.000,00 EUR odnosno 115.000,00 HRK i rok otplate 8 godina, uz naknadu za vođenje kredita u iznosu 35,00 HRK godišnje, sredstva na računu stambene štednje u visini 750,00 EUR odnosno 5.750,00 HRK te sredstva na dodatnom računu stambene štednje u visini 1.500,00 EUR odnosno 11.500,00 HRK. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.

2EKS je izračunat na iznos kredita 70.000,00 EUR odnosno 525.000,00 HRK i rok otplate 15 godina, uz naknadu za vođenje kredita u iznosu 35,00 HRK godišnje, sredstva na računu stambene štednje u visini 3.500,00 EUR odnosno 26.250,00 HRK te premije police osiguranja imovine u iznosu od 38,00 EUR godišnje, odnosno 283,00 HRK godišnje. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.

3EKS je izračunat na iznos kredita 70.000,00 EUR odnosno 525.000,00 HRK i rok otplate 20 godina, uz naknadu za vođenje kredita u iznosu 35,00 HRK godišnje, sredstva na računu stambene štednje u visini 3.500,00 EUR odnosno 26.250,00 HRK te premije police osiguranja imovine u iznosu od 38,00 EUR godišnje, odnosno 283,00 HRK godišnje. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.

 

Iznos kredita:

 • od 20.000,00 do 1.500.000,00 HRK – jednak ugovorenom iznosu štednje
 • od 3.000,00 do 200.000,00 EUR kod kredita uz valutnu klauzulu  – jednak ugovorenom iznosu štednje
 • klijent ima sva prava po stambenoj štednji, a nakon uplate potrebnog štednog uloga za odobrenje kredita više nije potrebno vršiti uplate na račun stambene štednje
 • nakon proteka ugovorenog roka štednje, sredstva štednje (štedni ulog, kamata i DPS) prenose se na kreditnu partiju radi prebijanja kredita. Za novu glavnicu radi se novi plan otplate.

Pogodnosti:

 • fiksna kamatna stopa tijekom cijelog razdoblja otplate kredita
 • trošak procjene nekretnine snosi Štedionica – vrijedi do 31.05.2018.

Naknade:

 • naknada za vođenje kredita 35,00 kuna godišnje

Namjena stambenog kredita:

 • kupnja stana ili kuće
 • izgradnja nekretnine za stanovanje
 • dovršetak, dogradnja, adaptacija i opremanje stambene nekretnine
 • kupnja građevinskog zemljišta
 • plaćanje komunalnih naknada za izgradnju stambene nekretnine
 • otplata stambenog kredita u drugoj banci, štedionici

Rok korištenja kredita:

 • 12 mjeseci od datuma odobrenja kredita

Instrumenti osiguranja
Obavezni instrumenti osiguranja:

 • zadužnica
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika

Drugi instrumenti osiguranja:

Za kredite do 115.000,00 HRK ili 15.000,00 EUR

 • depozit na računu štednje
 • jedan jamac ili 10% depozita ili polica životnog osiguranje otkupne vrijednosti 10% ili hipoteka

Za kredite preko 115.000,00 HRK ili 15.000,00 EUR

 • depozit na računu štednje
 • hipoteka minimalne vrijednosti = (iznos kredita – depozit) / 0,80
 • polica osiguranja nekretnine

Dodatne informacije potražite:

 • na besplatnom info telefonu 0800 72 72
 • u vama najbližoj PBZ poslovnici