Novi Opći uvjeti poslovanja (OUP-05)

Od 27. listopada 2014. godine na snagu će stupiti novi Opći uvjeti poslovanja PBZ stambene štedionice OUP-05.

Izmjenom Općih uvjeta poslovanja (članak 18.) predviđeno je da ukoliko klijent po isteku ugovorenog roka  štednje ne odluči raspolagati ušteđenim sredstvima na način propisan Općim uvjetima poslovanja Štedionice, Štedionica će s danom isteka ugovorenog roka štednje izvršiti automatsku obnovu ugovora na rok od 5 godina. O proteku ugovorenog roka štednje Štedionica će pisanim putem obavijestiti štedišu najmanje 15 dana prije proteka ugovorenog roka stambene štednje i mogućnostima koje prema važećim Općim uvjetima poslovanja Štedionice štediši stoje na raspolaganju.

Novi   Opći uvjeti poslovanja

Obavijest o izmjeni Odluke o naknadama

Odlukom o naknadama za usluge regulirane su vrsta usluge i visina naknada.

Izmjenom Općih uvjeta poslovanja OUP-05 klijent više neće trebati podnositi zahtjev za nastavak štednje već će ugovor biti automatski obnovljen. U tu svrhu izmijenjena je Odluka o naknadama na način da se za automatsku obnovu ugovora neće naplaćivati naknada. Također, za otkaz automatski obnovljenog neće se naplaćivati naknada.

Ove izmjene primjenjivat će se od 27.10.2014. godine.

Nova Odluka o naknadama