Dokumenti

Zakon o stambenoj štednji i DPS – link (pdf – 81 KB)

Opći uvjeti poslovanja, OUP-09 – link (pdf – 161 KB)

Odluka o naknadama za usluge – link (pdf – 504 KB)

Promjenjivost naknada PBZ stambene štedionice d.d. – link (pdf – 58 KB)

Opće informacije o kreditima za međufinanciranje – link (pdf – 181 KB)

Opće informacije o redovnim kreditima – link (pdf – 178 KB)

Opće informacije o stambenoj štednji – link (pdf – 61 KB)

Arhiva