Dokumenti

Zakon o stambenoj štednji i DPS – link (pdf – 81 KB)

Opći uvjeti poslovanja, OUP-10 – link (pdf – 127 KB)

Tarifa naknada – link (pdf – 42 KB)

Promjenjivost naknada PBZ stambene štedionice d.d. – link (pdf – 58 KB)

Opće informacije o kreditima za međufinanciranje – link (pdf – 388 KB)

Opće informacije o redovnim kreditima – link (pdf – 366 KB)

Opće informacije o stambenoj štednji – link (pdf – 84 KB)

Arhiva