Kontakt

Ugovor o stambenoj štednji možete sklopiti:

Besplatni info telefon 0800 72 72

Potrošač može podnijeti pisani prigovor putem pošte na adresu: PBZ stambena štedionica d.d., Radnička cesta 44, HR-10000 Zagreb, telefaksom 01/636 37 31 ili slanjem e-maila na adresu info.stambena@pbz.hr.

Štedionica će na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana, odnosno u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja prigovora ukoliko se prigovor odnosi na pružanje platne usluge.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA ZA POTROŠAČE I OBAVIJEST O PRITUŽBENIM POSTUPCIMA, ALTERNATIVNOM RIJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA I NADLEŽNIM TIJELIMA