Krediti za međufinanciranje

Krediti za međufinanciranje  odobravaju se odmah po sklapanju ugovora o stambenoj štednji i uplati 5% ugovorenog iznosa ili tokom štednje.

Krediti za međufinanciranje odobravaju se u visini ugovorenog iznosa štednje.

Ugovoreni iznos štednje = Iznos kredita za međufinanciranje

Redovni stambeni krediti odobravaju se u kunama i uz valutnu klauzulu vezani za srednji tečaj EUR Hrvatske narodne banke.

Za kredite uz valutnu klauzulu minimalni iznos kredita je 3.000,00 EUR, a maksimalni iznosi 200.000,00 EUR.
Za kredite u kunama minimalni iznos iznosi 20.000,00 HRK, a maksimalni iznos 1.500.000,00 HRK

Kamatna stopa i rok otplate kredita definirani su ugovorenom vrstom štednje.

Cijeli iznos kredita za međufinanciranje mora se namjenski koristiti, a plasman kredita se radi na temelju dostavljene dokumentacije (kupoprodajni ugovori, predračuni, računi, građevinske situacije i sl.) isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci.

Otplata kredita je u jednakim mjesečnim anuitetima.

Nakon proteka ugovorenog roka štednje, kredit za međufinanciranje umanjuje se za iznos ušteđevine, a na umanjeni iznos glavnice utvrđuje se novi iznos anuiteta za preostali rok otplate kredita.

Opće informacije o kreditima za međufinanciranje PDF

 

TRENUTNI UVJETI STAMBENIH KREDITA S MEĐUFINANCIRANJEM  

Stambeni krediti s međufinanciranjem u KUNAMA i uz valutnu klauzulu u EUR

Želite li riješiti svoje stambene potrebe ili refinancirati stambeni kredit uz povoljnije uvjete, rješenje su stambeni krediti u kunama i uz valutnu klauzulu u EUR PBZ stambene štedionice. Stambenim kreditima možete se koristiti odmah nakon sklapanja ugovora o stambenoj štednji.

Zatražite stambeni kredit u kunama i uz valutnu klauzulu u EUR PBZ stambene štedionice u najbližoj PBZ poslovnici.

Cijeli iznos kredita plasira se na temelju adekvatne dokumentacije (kupoprodajni ugovor, predračuni, građevinske situacije i sl.) isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova.

Iznos kredita:

 • od 20.000,00 do 1.500.000,00 HRK – jednak ugovorenom iznosu štednje
 • od 3.000,00 do 200.000,00 EUR kod kredita uz valutnu klauzulu  – jednak ugovorenom iznosu štednje
 • klijent ima sva prava po stambenoj štednji, a nakon uplate potrebnog štednog uloga za odobrenje kredita više nije potrebno vršiti uplate na račun stambene štednje
 • nakon proteka ugovorenog roka štednje, sredstva štednje (štedni ulog, kamata i DPS) prenose se na kreditnu partiju radi prebijanja kredita. Za novu glavnicu radi se novi plan otplate.

Pogodnosti stambenih kredita:

 • fiksna kamatna stopa tijekom cijelog razdoblja otplate kredita
 • trošak procjene nekretnine snosi Štedionica – vrijedi do 31.03.2018.

Naknade:

 • naknada za vođenje kredita 35,00 kuna godišnje

Namjena stambenog kredita:

 • kupnja stana ili kuće
 • izgradnja nekretnine za stanovanje
 • dovršetak, dogradnja, adaptacija i opremanje stambene nekretnine
 • kupnja građevinskog zemljišta
 • plaćanje komunalnih naknada za izgradnju stambene nekretnine
 • otplata stambenog kredita u drugoj banci, štedionici

Rok korištenja kredita:

 • 12 mjeseci od datuma odobrenja kredita

Instrumenti osiguranja
Obavezni instrumenti osiguranja:

 • zadužnica
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika

Drugi instrumenti osiguranja:

Za kredite do 115.000,00 HRK ili 15.000,00 EUR

 • depozit na računu štednje
 • jedan jamac ili 10% depozita ili polica životnog osiguranje otkupne vrijednosti 10% ili hipoteka

Za kredite preko 115.000,00 HRK ili 15.000,00 EUR

 • depozit na računu štednje
 • hipoteka minimalne vrijednosti = (iznos kredita – depozit) / 0,80
 • polica osiguranja nekretnine

Promotivni spot pogledajte ovdje:

Dodatne informacije potražite:

 • na besplatnom info telefonu 0800 72 72
 • u vama najbližoj PBZ poslovnici