Bitne značajke odgode otplate kredita

Zahtjev za odgodom otplate

Podnošenje zahtjeva u PBZ poslovnicama

Naknada

Bez naknade za ugovaranje.

Za kredite osigurane založnim pravom na nekretnini dodatak ugovoru se solemnizira kod javnog bilježnika, a trošak solemnizacije Dodatka ugovoru snosi Korisnik kredita.

Trajanje odgode otplate

Odgoda otplate ugovara se na rok do 9 mjeseci.

Mjere za građane/potrošače

U svrhu ublažavanja posljedica izazvanih COVID – 19 pandemijom, PBZ stambena štedionica omogućuje odgodu otplate (moratorij) svim korisnicima kredita u redovnoj otplati kod kojih je došlo do pogoršanja financijske situacije smanjenjem ili potpunim gubitkom prihoda.

Zahtjev za odgodom otplate može se podnijeti u PBZ poslovnici.

Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za odgodu otplate mogu podnijeti:

  • korisnici kredita kod kojih je, uslijed pandemije COVID-19, došlo do privremenog umanjena plaće od strane poslodavca, privremenog obustavljena isplata plaće od strane poslodavca, gubitka zaposlenja, gubitak ostalih prihoda (npr. od iznajmljivanja i sl.).
  • korisnici kredita u slučaju smanjenja ili gubitka prihoda kod njegovog bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera/neformalnog životnog partnera.

Potrebna dokumentacija

Dokumentacija kojom se dokazuje razlog traženja odgode

  • potvrda poslodavca ili kopija izvoda plaća ili pregled prometa po računu ili JOPPD obrazac iz kojih je vidljivo smanjenje primanja
  • raskid ugovora o radu ili potvrdu s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • rješenje o privremenom zatvaranju/zatvaranju obrta
  • dokument kojim poslodavac najavljuje smanjenje primanja zbog trenutačne situacije
  • dokaz o bolovanju uzrokovanog trenutnom situacijom i sl.

Navedenu dokumentaciju nije potrebno dostavljati ako je korisnik kredita ranije ugovorio odgodu otplate  i ako podnosi novi zahtjev za ugovaranje odgode otplate ili ako za vrijeme trajanja odgode otplate podnosi zahtjev za produženje roka odgode otplate.

Rok trajanja odgode otplate

Odgoda otplate ugovora se na rok do 9 mjeseci.

Ukupni rok odgode otplate od 9 mjeseci uključuje i rok eventualno ranije ugovorene odgode otplate kao i broj dospjelih nepodmirenih mjesečnih obveza čija naplata je eventualno bila odgođena u ranije sklopljenom dodatku o odgodi otplate i/ili čija naplata se odgađa novim ugovaranjem odgode otplate.

Uvjeti za ugovaranje moratorija COVID-19