Mjere za pomoć klijentima pogođenim COVID-19 pandemijom

U svrhu ublažavanja posljedica izazvanih COVID-19 pandemijom, PBZ stambena štedionica omogućit će odgodu plaćanja svim korisnicima kredita kod kojih je došlo do pogoršanja financijske situacije smanjenjem ili potpunim gubitkom prihoda. Ova mjera podrazumijeva odgodu plaćanja glavnice kredita i pripadajućih kamata po kreditima u redovnoj otplati, na razdoblju od tri mjeseca, uz mogućnost produljenja za dodatna tri mjeseca.

Kako je u ovim okolnostima socijalno distanciranje i sigurnost klijenata od osobite važnosti, Štedionica je osigurala mogućnost podnošenja zahtjeva za odgodom plaćanja putem sredstva daljinske komunikacije.

Štedionica će, ovisno o preporukama nadležnih državnih tijela, osigurati podnošenje zahtjeva i u poslovnicama Privredne banke Zagreb.

Zaprimanje zahtjeva za odgodom plaćanja započet će u drugoj polovici travnja i trajat će do 31. svibnja 2020. godine. O točnom datumu početka zaprimanja Zahtjeva obavijestiti ćemo Vas na ovoj stranici.

Korisnicima kredita koji namjeravaju podnijeti zahtjev za navedenu mjeru, preporučujemo prethodno pripremiti dokumentaciju kojom se dokazuje pogoršanje financijske situacije uzrokovane pandemijom (npr. odluku o otkazu, potvrdu poslodavca o smanjenju primanja i sl.) u svrhu brze realizacije zahtjeva.

Preporučujemo korisnicima kredita kod kojih nije došlo do pogoršanja financijskog položaja i imaju redovite prihode da i nadalje nastave izvršavati svoje financijske obveze sukladno ugovorima i otplatnim planovima.

Pozivamo vas da sve nove informacije pratite na web stranicama PBZ stambene štedionice.

Zaštita ljudi na prvom mjestu!

Uvjeti odgode otplate – link (pdf – 169 KB)