Otkaz ugovora

Ugovor o stambenoj štednji može se otkazati u bilo koje vrijeme.

Stambeni štediša podnosi zahtjev za otkaz ugovora o stambenoj štednji, koji mora svojeručno potpisati na za to predviđenom obrascu.

Stambena štedionica će zahtjev riješiti u roku 30 dana od zaprimanja.

Isplata sredstava obavlja se u kunskoj protuvrijednosti eura prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate.

Prilikom otkaza ugovora o stambenoj štednji prije isteka ugovorenog vremena štednje, Štedionica naplaćuje naknadu za otkaz ugovora o stambenoj štednji sukladno Odluci o naknadama za usluge, a ako je štednja trajala kraće od pet godina štediša gubi pravo na državna poticajna sredstva i pripadajuću kamatu.