Bazna štednja

Bazna štednja namijenjena je štedišama koji su spremni pričekati na stambeni kredit duže vrijeme kako bi raspolagali s većim iznosom sredstava za investiranje.

Potrebno je uštedjeti 40% ugovorenog iznosa u najmanje pet godina, udjel kredita je 60% ugovorenog iznosa, a rok otplate kredita do 15 godina.

Kamatna stopa na štednju u kunama je 0,70%, a na stambeni kredit 3,70% godišnje dok je kamatna stopa na štednju uz valutnu klauzulu u EUR 0,40%, a na stambeni kredit 3,40%.

Kontaktirajte nas za više informacija

bazna-stednja