Državna poticajna sredstva

Visina državnih poticajnih sredstava (DPS)

Postotak državnih poticajnih sredstava (DPS) je varijabilan i određuje se formulom koja je propisana u Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija do 31. listopada tekuće godine propisuje postotak DPS za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Visina DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2021. godini iznosi 0,3%, a najviše do iznosa od 5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši. Pod raspoloživom stambenom štednjom podrazumijeva se iznos stambene štednje koju je stambeni štediša uplatio tijekom godine umanjena za iznose naknada koju naplaćuje Štedionica.

Kretanje iznosa državnih poticajnih sredstava

Državna poticajna sredstva za 2020.
– iznose 0,7% u maksimalnom iznosu od 35,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine.
Državna poticajna sredstva za 2019.
– iznose 1,2% u maksimalnom iznosu od 60,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine.
Državna poticajna sredstva za 2018.
– iznose 1,8% u maksimalnom iznosu od 90,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine.
Državna poticajna sredstva za 2017.
– iznose 3,3% u maksimalnom iznosu od 165,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine.
Državna poticajna sredstva za 2016.
– iznose 4,1% u maksimalnom iznosu od 205,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine.
Državna poticajna sredstva za 2015.
– iznose 4,9% u maksimalnom iznosu od 245,00 HRK, najviše do iznosa od 5.000,00 HRK raspoložive stambene štednje tijekom kalendarske godine.

Uplata i upis državnih poticajnih sredstava

Ministarstvo financija dužno je, nakon što se usklade podneseni zahtjevi stambenih štedionica za prethodnu kalendarsku godinu, u roku šezdeset dana od dana podnošenja korigiranih zahtjeva isplatiti Stambenoj štedionici državna poticajna sredstva.

Stambena štedionica primljeni iznos državnih poticajnih sredstava evidentira u poslovnim knjigama i upisuje na račune stambene štednje najkasnije u roku osam dana od primitka iznosa.

Kamata na državna poticajna sredstva

Državna poticajna sredstva ukamaćuju se po istoj kamatnoj stopi kao i štedni ulog, ovisno o vrsti štednje.

Raspolaganje državnim poticajnim sredstvima

Ako je vrijeme štednje kraće od pet godina, štediša ima pravo na državna poticajna sredstva samo ako uzima stambeni kredit. Ako ne realizira stambeni kredit, gubi pravo na isplatu državnih poticajnih sredstava, a Stambena štedionica državna poticajna sredstva s pripadajućom kamatom vraća Ministarstvu financija. Ako je vrijeme štednje dulje od pet godina, štediša ima pravo na isplatu državnih poticajnih sredstava i pripadajuće kamate, bez obzira na to uzima li stambeni kredit ili ne.