Prima štednja

Prima štednja namijenjena je štedišama koji u najkraćem roku žele ostvariti pravo na stambeni kredit. Potrebno je uštedjeti 30% ugovorenog iznosa u najmanje dvije godine, udjel kredita je 70% ugovorenog iznosa, a rok otplate kredita 8 godina.

Kamatna stopa na štednju u kunama je 0,60%, a na stambeni kredit 3,60% godišnje dok je kamatna stopa na štednju uz valutnu klauzulu u EUR 0,30%, a na stambeni kredit 3,30%.

Kontaktirajte nas za više informacija

prima-stednja