Ugovor o stambenoj štednji

Ugovor o stambenoj štednji sklopljen je kad Stambena štedionica prihvati zahtjev stambenog štediše. Kao dokaz o tome stambeni štediša dobiva ugovor o stambenoj štednji kojom je potvrđen prihvat zahtjeva.

Bitne ugovorne odredbe:

  • ugovoreni iznos,
  • vrijeme štednje,
  • iznos štednih uloga.

Stambeni štediša može biti:

  • državljanin Republike hrvatske,
  • svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Uplate štednih uloga:

Štedni ulozi uplaćuju se na račun stambene štednje naveden na Potvrdi o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o stambenoj štednji.

Za uplate štednih uloga putem PBZ trajnog naloga ne naplaćuje se provizija za usluge platnog prometa.

Redovite uplate štednih uloga uvjet su za postizanje vrijednosti ugovora potrebnog za dodjelu ugovorenog iznosa.

Ako stambeni štediša nije u mogućnosti određeno vrijeme plaćati štedne uloge, produljuje si vrijeme čekanja na dodjelu.

U slučaju neredovitih uplata štednih uloga, ne otkazuje se ugovor o stambenoj štednji.

Izmjena ugovora

Otkaz ugovora