Ugovoreni iznos

Ugovoreni iznos su sredstva kojima stambeni štediša želi raspolagati nakon isteka vremena štednje.

Sastoji se od:

  • ušteđevine (štedni ulozi, državna poticajna sredstva i kamata) i
  • stambenog kredita.

Minimalna visina ugovorenog iznosa je 45.000,00 HRK kod Zlatne štednje te 80.000,00 HRK kod Prima i Bazne štednje u kunama, odnosno 6.000,00 EUR kod Zlatne štednje te 10.000,00 EUR kod Prima i Bazne štednje uz valutnu klauzulu u EUR.

Maksimalna visina ugovorenog iznosa je 1.500.000,00 HRK kod štednje u kunama, odnosno 200.000,00 EUR kod štednje uz valutnu klauzulu u EUR.

Ugovoreni iznos zaokružuje se na sto.

Dodjela ugovorenog iznosa

Stambeni štediša ostvario je uvjete za dodjelu ako je kumulativno ispunio sljedeće uvjete:

  • štedio ugovoreno vrijeme štednje,
  • ostvario potrebnu visinu ušteđevine,
  • ostvario potrebnu minimalnu vrijednost ugovora.

Osnovni uvjet potreban da se dosegne minimalna vrijednost ugovora jest redovita uplata ugovorenih štednih uloga.

Svakog zadnjeg dana u mjesecu Stambena štedionica izrađuje listu dodjele prema vrijednosti ugovora.

Vrijednost ugovora računa se tako da se iznos kamate ostvarene na štedne uloge stečene do dana vrednovanja množi s tisuću, a tako dobiveni iznos dijeli se s umnoškom ugovorenog iznosa i kamatnom stopom vrste štednje.

Stambenim štedišama koji su ispunili sve uvjete za dodjelu Stambena štedionica na kućnu adresu šalje obavijest o dodjeli ugovorenog iznosa.

Dodjela znači stavljanje ugovorenog iznosa na raspolaganje stambenom štediši.

Ako štediša prihvaća dodjelu, dužan je ispuniti izjavu o prihvaćanju dodjele ugovorenog iznosa.

Ako se stambeni štediša ne izjasni, ne sudjeluje u dodjeli sve dok ne podnese zahtjev za ponovnim sudjelovanjem u dodjeli.