Instrumenti osiguranja

Obavezni:

  • zadužnica
  • Izjava po pristanku dužnika

Drugi:

krediti do 115.000,00 HRK odnosno 15.000,00 EUR

  • depozit na računu štednje
  • jedan jamac ili 10% depozit ili polica životnog osiguranja otkupne vrijednosti 10% ili hipoteka

krediti preko 115.000,00 HRK odnosno 15.000,00 EUR

  • depozit na računu štednje
  • hipoteka minimalne vrijednosti = (iznos kredita – depozit) / 0,80
  • polica osiguranja nekretnine.

Nekretnina na kojoj se zasniva založno pravo mora biti uknjižena u zemljišnim knjigama, te ne smije biti opterećena od neke druge pravne ili fizičke osobe.

Nekretnina mora biti osigurana od požara i drugih rizika kod osiguravajućeg društva, a polica vinkulirana u korist Štedionice.

Nekretnina na kojoj se zasniva založno pravo mora biti procijenjena od ovlaštenog procjenitelja.