Krediti za međufinanciranje

Želite li riješiti svoje stambene potrebe ili refinancirati stambeni kredit uz povoljnije uvjete, rješenje su stambeni krediti u kunama i uz valutnu klauzulu u EUR PBZ stambene štedionice. Stambenim kreditima možete se koristiti odmah nakon sklapanja ugovora o stambenoj štednji i uplati stambene štednje od minimalno 5% iznosa kredita.

Nakon isteka štednje (2 ili 5 godina) kredit se umanjuje za iznos štednje, a na umanjeni iznos glavnice utvrđuje se novi iznos anuiteta redovnog kredita.

Zatražite stambeni kredit u kunama i uz valutnu klauzulu u EUR PBZ stambene štedionice u najbližoj PBZ poslovnici.

Kamatne stope kredita s međufinanciranjem

Vrsta štednje FIKSNA KAMATNA STOPA
Uz valutnu klauzulu u EUR U kunama
PRIMA Rok otplate: do 8 godina Rok otplate: do 8 godina
MEF: 2 godine
2,80%
Redovni kredit: do 6 godina
3,30%
MEF: 2 godine
3,00%
Redovni kredit: do 6 godina
3,50%
EKS 3,25%1 EKS 3,45%1
BAZNA Rok otplate: do 15 godina Rok otplate: do 15 godina
MEF: 5 godina
2,90%
Redovni kredit: do 10 godina
3,30%
MEF: 5 godina
3,10%
Redovni kredit: do 10 godina
3,50%
EKS 3,24%2 EKS 3,42%2
ZLATNA Rok otplate: do 25 godina Rok otplate: do 25 godina
MEF: 5 godina
3,00%
Redovni kredit: do 20 godina
3,30%
MEF: 5 godine
3,20%
Redovni kredit: do 20 godina
3,50%
EKS 3,33%3 EKS 3,54%3
1EKS je izračunat na iznos kredita 15.000,00 EUR odnosno 115.000,00 HRK i rok otplate 8 godina, uz naknadu za vođenje kredita u iznosu 35,00 HRK godišnje, sredstva na računu stambene štednje u visini 750,00 EUR odnosno 5.750,00 HRK te sredstva na dodatnom računu stambene štednje u visini 1.500,00 EUR odnosno 11.500,00 HRK. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.
2EKS je izračunat na iznos kredita 70.000,00 EUR odnosno 525.000,00 HRK i rok otplate 15 godina, uz naknadu za vođenje kredita u iznosu 35,00 HRK godišnje, sredstva na računu stambene štednje u visini 3.500,00 EUR odnosno 26.250,00 HRK te premije police osiguranja imovine u iznosu od 38,00 EUR godišnje, odnosno 283,00 HRK godišnje. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.
3EKS je izračunat na iznos kredita 70.000,00 EUR odnosno 525.000,00 HRK i rok otplate 20 godina, uz naknadu za vođenje kredita u iznosu 35,00 HRK godišnje, sredstva na računu stambene štednje u visini 3.500,00 EUR odnosno 26.250,00 HRK te premije police osiguranja imovine u iznosu od 38,00 EUR godišnje, odnosno 283,00 HRK godišnje. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.

Iznos kredita:

 • od 45.000,00 do 2.300.000,00 HRK – jednak ugovorenom iznosu štednje
 • od 5.000,00 do 350.000,00 EUR kod kredita uz valutnu klauzulu  – jednak ugovorenom iznosu štednje
 • klijent ima sva prava po stambenoj štednji, a nakon uplate potrebnog štednog uloga za odobrenje kredita više nije potrebno vršiti uplate na račun stambene štednje
 • nakon proteka ugovorenog roka štednje, sredstva štednje (štedni ulog, kamata i DPS) prenose se na kreditnu partiju radi prebijanja kredita. Za novu glavnicu radi se novi plan otplate.

Pogodnosti:

 • fiksna kamatna stopa tijekom cijelog razdoblja otplate kredita
 • za korisnike kredita s namjenom kupnje stana ili obiteljske kuće trošak procjene nekretnine snosi Štedionica – vrijedi do 31.10.2021.

Naknade:

 • naknada za vođenje kredita 35,00 kuna godišnje

Namjena stambenog kredita:

 • kupnja stana ili kuće
 • izgradnja nekretnine za stanovanje
 • dovršetak, dogradnja, adaptacija i opremanje stambene nekretnine
 • kupnja građevinskog zemljišta
 • plaćanje komunalnih naknada za izgradnju stambene nekretnine
 • otplata stambenog kredita u drugoj banci, štedionici

Cijeli iznos kredita plasira se na temelju adekvatne dokumentacije (kupoprodajni ugovor, predračuni, građevinske situacije i sl.) isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova.

Rok korištenja kredita:

 • 12 mjeseci od datuma odobrenja kredita

Instrumenti osiguranja
Obavezni instrumenti osiguranja:

 • zadužnica
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika

Drugi instrumenti osiguranja:

Za kredite do 230.000,00 HRK ili 30.000,00 EUR

 • depozit na računu štednje
 • jedan jamac ili 10% depozita ili polica životnog osiguranje otkupne vrijednosti 10% ili hipoteka

Za kredite preko 230.000,00 HRK ili 30.000,00 EUR

 • depozit na računu štednje
 • hipoteka minimalne vrijednosti = (iznos kredita – depozit) / 0,80
 • polica osiguranja nekretnine

Opće informacije o kreditima za međufinanciranje PDF

Dodatne informacije potražite:

 • na besplatnom info telefonu 0800 72 72
 • u vama najbližoj PBZ poslovnici