Namjene kredita

Stambeni krediti odobravaju se za sljedeće namjene:

  1. kupnju nekretnina – stana ili obiteljske kuće
  2. izgradnju stana ili obiteljske kuće
  3. rekonstrukciju, adaptaciju ,dogradnja stana ili obiteljske kuće
  4. opremanje stana ili obiteljske kuće
  5. kupnju građevinske čestice bez ili s djelomično izgrađenom građevinom
  6. komunalno uređenje građevinske čestice.
  7. otplatu stambenog kredita korištenog u banki ili drugoj štedionici

Jedan kredit može se koristiti za više navedenih namjena.