Potrebna dokumentacija

Dokumentacija za pravdanje namjene korištenja kredita

Za odobrenje kredita potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju ovisno o namjeni:

1. kupnja nekretnine – stana ili obiteljske kuće

 • ugovor o kupovini stana ili kuće ovjeren kod javnog bilježnika
 • dokaz vlasništva prodavatelja – izvadak iz zemljišnih knjiga

2. izgradnja stana ili obiteljske kuće

 • izvadak iz zemljišnih knjiga s upisanim vlasništvom
 • pravomoćna građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima gradnje
 • troškovnik radova

3. dogradnja, adaptacija, popravak i opremanje stana ili obiteljske kuće

 • izvadak iz zemljišnih knjiga s upisanim vlasništvom
 • pravomoćna građevinska dozvola ili rješenje o uvjetima gradnje kod dogradnje nekretnine
 • troškovnik radova

4. opremanje stana ili obiteljske kuće

 • izvadak iz zemljišnih knjiga s upisanim vlasništvom
 • računi , predračuni

5. kupnja građevinske čestice bez ili s djelomično izgrađenom građevinom

 • kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika
 • izvadak iz zemljišnih knjiga – dokaz o vlasništvu prodavatelja
 • lokacijska ili građevinska dozvola ili Izvod iz prostornog plana

6. komunalno uređenje građevinske čestice

 • izvadak iz zemljišnih knjiga s upisanim vlasništvom
 • rješenje za komunalno uređenje zemljišta
 • ugovori/ predračuni za komunalno uređenje

7. otplata stambenog kredita u korištenju uzetog kod banke ili druge štedionice 

 • Ugovor o stambenom kreditu s bankom ili štedionicom
 • izvadak banke ili štedionice o stanju duga po kreditu
 • izvadak iz zemljišnih knjiga s upisanim vlasništvom

Dokumentacija za utvrđivanje kreditne sposobnosti sudionika u kreditu

1. zaposleni u javnom ili državnom poduzeću, jedinicama državne uprave ili lokalne samouprave, d.o.o. u vlasništvu RH, županije ili grada te dioničkim društvima:

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu zahtjeva za kredit,
 • tri zadnje platne liste.

2. umirovljenici:

 • zadnji odrezak mirovine (original) ili potvrda HZMO.

Jedan sudionik u kreditu može biti starosni umirovljenik, a broj sudionika u kreditu invalida domovinskog rata nije ograničen.

3. zaposleni u d.o.o.:

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu zahtjeva za kredit,
 • tri zadnje platne liste,
 • BON 2/SOL 2, a za društva s manje od 20 zaposlenih i BON 1/SOL 1.

Dva sudionika u kreditu mogu biti iz istog društva s ograničenom odgovornošću koje ima više od 20 zaposlenih. Ukoliko je manje od 20 zaposlenika, iz tog društva može biti jedan sudionik, a najviše ih može biti 2 iz različitih društava.

4. obrtnici, osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i osobe slobodnih zanimanja:

 • potvrda Porezne uprave o visini dohodak za prethodnu godinu i uvjerenje o poreznom zaduženju za tekuću godinu,
 • potvrda Porezne uprave o dugovanju po javnim davanjima
 • promet žiro računa po kojem posluje-posljednja 3 mjeseca,
 • registracija djelatnosti, obrta ili potvrda nadležnog udruženja o statusu slobodnog zanimanja,
 • Bon 2/Sol 2 ne stariji od 30 dana.

Jedan sudionik u kreditu može ostvarivati dohodak na ovaj način.

5. osobe na radu u inozemstvu i korisnici inozemnih mirovina

 • primanja usmjerena na račun Privredne banke d.d. Zagreb,
 • rješenje o visini mirovine te ovjereni prijevod istog, odnosno dokaz da je ista usmjerena na račun u
  PBZ.

Obavezan solidarni dužnik sa stalnim primanjima u RH.

6. zaposleni kod obrtnika, osoba slobodnih zanimanja i osoba koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti

 • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu zahtjeva za kredit
 • tri zadnje platne liste
 • porezna kartica (PK-1) za prošlu i tekuću godinu ili ovjerena potvrda HZMO kojom se potvrđuje iznos
  plaće ili ovjerena preslika R-S obrasca s Regosa i dokaz o izvršenoj uplati.
 • Bon 2/Sol 2 ne stariji od 30 dana.

Jedan sudionik u kreditu može ostvarivati dohodak na ovaj način.

7. zaposleni na domaćim ili stranim brodovima ili naftnim platformama ili u inozemstvu:

 • potvrda poslodavca/agencije o radnom statusu (najmanje 3 god. radnog iskustva) i mjesečnim
  primanjima u posljednjih 12 mjeseci,
 • ugovor o radu na neodređeno ili na određeno vrijeme, a koji je produživan najmanje jednom u
  zadnjih godinu dana,
 • najmanje 12 mj. provedenih na brodu u posljednje dvije godine.

Obavezan solidarni dužnik sa stalnim primanjima u RH.
Jedan sudionik u kreditu može ostvarivati dohodak na ovaj način.