TRAŽITE SIGURNOST? NA PRAVOJ STE ADRESI.

Preferirate fiksnu kamatnu stopu tijekom cijelog razdoblja otplate kredita?

Pogledajte našu ponudu stambenih kredita s međufinanciranjem i na Kalkulatoru stambenog kredita izračunajte te odlučite je li vrijeme da preselite k nama svoj stambeni kredit.

Vrsta štednje FIKSNA KAMATNA STOPA
Uz valutnu klauzulu u EUR U kunama
PRIMA Rok otplate: do 8 godina Rok otplate: do 8 godina
MEF: 2 godine
2,80%
Redovni kredit: do 6 godina
3,30%
MEF: 2 godine
3,00%
Redovni kredit: do 6 godina
3,50%
EKS 3,25%1 EKS 3,45%1
BAZNA Rok otplate: do 15 godina Rok otplate: do 15 godina
MEF: 5 godina
2,90%
Redovni kredit: do 10 godina
3,30%
MEF: 5 godina
3,10%
Redovni kredit: do 10 godina
3,50%
EKS 3,24%2 EKS 3,42%2
ZLATNA Rok otplate: do 25 godina Rok otplate: do 25 godina
MEF: 5 godina
3,00%
Redovni kredit: do 20 godina
3,30%
MEF: 5 godine
3,20%
Redovni kredit: do 20 godina
3,50%
EKS 3,33%3 EKS 3,54%3
1EKS je izračunat na iznos kredita 15.000,00 EUR odnosno 115.000,00 HRK i rok otplate 8 godina, uz naknadu za vođenje kredita u iznosu 35,00 HRK godišnje, sredstva na računu stambene štednje u visini 750,00 EUR odnosno 5.750,00 HRK te sredstva na dodatnom računu stambene štednje u visini 1.500,00 EUR odnosno 11.500,00 HRK. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.
2EKS je izračunat na iznos kredita 70.000,00 EUR odnosno 525.000,00 HRK i rok otplate 15 godina, uz naknadu za vođenje kredita u iznosu 35,00 HRK godišnje, sredstva na računu stambene štednje u visini 3.500,00 EUR odnosno 26.250,00 HRK te premije police osiguranja imovine u iznosu od 38,00 EUR godišnje, odnosno 283,00 HRK godišnje. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.
3EKS je izračunat na iznos kredita 70.000,00 EUR odnosno 525.000,00 HRK i rok otplate 20 godina, uz naknadu za vođenje kredita u iznosu 35,00 HRK godišnje, sredstva na računu stambene štednje u visini 3.500,00 EUR odnosno 26.250,00 HRK te premije police osiguranja imovine u iznosu od 38,00 EUR godišnje, odnosno 283,00 HRK godišnje. U izračun EKS uključena je interkalarna kamata za mjesec dana.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na naš besplatni info telefon 0800 72 72 ili u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb.