Redovni krediti

Stambeni štediša može koristiti redovni stambeni kredit nakon proteka ugovorenog roka štednje. Da bi se po računu stambene štednje mogao koristiti stambeni kredit, račun stambene štednje mora zadovoljiti slijedeće uvjete dodjele ugovorenog iznosa:

  • proteći ugovoreni rok štednje
  • zadovoljavajuća visina ušteđevine
  • zadovoljavajuća vrijednost ugovora o štednji.

Korisnik kredita može biti stambeni štediša ili osoba (članovi obitelji) kojoj je stambeni štediša ustupio prava iz ugovora o stambenoj štednji.

Iznos redovnog kredita utvrđuje se kao razlika između ugovorenog iznosa štednje i ušteđevine.

Ugovoreni iznos štednje – Ušteđevina (uplaćena štednja + kamata + DPS) = Stambeni kredit

Redovni stambeni krediti odobravaju se u kunama i uz valutnu klauzulu vezani za srednji tečaj EUR Hrvatske narodne banke.

redovni-krediti

Za kredite uz valutnu klauzulu minimalni iznos kredita je 1.000,00 EUR, a maksimalni iznosi 140.000,00 EUR.
Za kredite u kunama minimalni iznos iznosi 7.500,00 HRK, a maksimalni iznos 1.050.000,00 HRK

Kamatna stopa i rok otplate kredita definirani su ugovorenom vrstom štednje.

Cijeli iznos stambenog kredita mora se namjenski koristiti, a plasman kredita se radi na temelju dostavljene dokumentacije (kupoprodajni ugovori, predračuni, računi, građevinske situacije i sl.) isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci.

Otplata kredita je u jednakim mjesečnim anuitetima.

Opće informacije o redovnim kreditima PDF